Image default
Iyobokamana

Adhan/Azan isobanuye iki mu Idini ya Islam?

Adhan ni ijambo ryo mu rurimi rw’icyarabu risobanura “kumenyesha”, “kugeza ubutumwa/amakuru mu matwi”. Naho mu nshoberamahanga z’idini ya islamu ijambo “adhan/azan” rikavuga umuhamagaro umenyesha abaislamu ko igihe cy’isengesho kinjiyemo hifashishijwe amagambo yihariye kandi yabugenewe.

Muri Arabia Sawudite, mbere y’ubuislamu, igikorwa cyo guhamagarira abantu ibintu by’ingenzi bacyitaga adhan.

Mu idini ya islamu, isengesho ni igikorwa cy’ingenzi kandi gitegetswe buri muislamu wese kandi, amwe mu masengesho y’itegeko muri iyi dini, ni amasengesho atanu ya buri munsi ari yo: isengesho rya mu gitondo (swalat al fajiri/ sub’hi), isengesho ryo ku manywa (swalat dhu’hri), isengesho ry’igicamunsi(swalat al asri), isengesho ry’umugoroba(swalat al maghribi) n’isengesho ry’ijoro(swalat al ishaa’i).

Kubera ko rero buri sengesho rifite igihe cyaryo kihariye ryinjiriramo kandi kigenda gihindagurika bijyanye n’imihindagurikire y’ikirere n’ibihe, ntabwo byorohera buri muislamu wese kumenya neza niba igihe cy’isengesho runaka cyageze cyangwa se cyarenze, bityo rero mu rwego rwo korohereza abaislamu kumenya ko igihe cy’isengesho kigeze hifashishwa uwo muhamagaro ari wo uzwi nka azan/adhan.

Adhan/azan ivugwa ite?

Umuislamu umwe ajya ahiremgeye ku musigiti maze akavuga amagambo yihariye kandi yabugenewe bityo abayumvishe bakamenya ko igihe cy’isengesho kigeze maze nabo bakihutira kugana ku musigiti kugirango basengere hamwe mu isengesho ry’imbaga.

Azan/adhan ivugwa mu rurimi rw’icyarabu ikaba igizwe n’interuro icyenda zishobora gusubirwamo inshuro enye cyangwa ebyiri bitewe n’agaciro k’ibivugwa muri iyo nteruro, mu nshamake twavuga ko muri azan/adhan humvikanamo uguhamya  “ubumwe bw’Imana/Allah”, “kuba Muhammad(s) ari intumwa y’Imana”; ubuhambare n’ugukomera kw’Imana; guhamagarira abantu kwihutira kwitabira isengesho nk’igikorwa cyiza kiruta ibindi(mu gihe cyaryo).

Ese abaislamu bose bavuga rumwe kuri adhan

Umwimerere wa azan/adhan ku baislamu bose ni umwe, gusa bitewe n’ impamvu z’amateka zagiye zituma habaho amatsinda atandukanye mu idini ya islamu, usanga habaho ukunyuranya guto bitewe n’aho buri tsinda rivoma inyigisho n’amategeko y’idini iryo tsinda ryigisha abariyoboka.

Twavuga nk’amatsinda abiri amaze kumenyerwa cyane hirya no hino ku isi; itsinda ry’abaislamu b’abashia(shiites) n’itsinda ry’abaislamu b’abasuni(sunnites).

Aya matsinda yombi afite itandukaniro rito ku mivugire ya adhan aho buri ryose rifite interuro imwe ryongera muri adhan ariko ugasanga irindi tsinda ritagira iyo nteruro.

Nk’abashia bafite interuro ivuga ko “Aliy ari umuyobozi washyizweho n’Imana” naho abasuni nabo bakaba bagira interuro bavuga gusa mu muhamagaro w’isengesho rya mugitondo ivuga ngo “isengesho riruta ibitotsi”.

Nk’uko twabikomojeho hejuru ibi bishingira ku kuba amatsinda yombi atavoma inyigisho n’amategeko y’idini hamwe, n’ubwo bwose inyigisho z’idini ya islamu zishingiye kuri Quran n’imigenzo y’intumwa y’Imana Muhammad(s).

Gutora Adhan muri imwe mu Misigiti yo mu  Rwanda byahagaritswe

Ku wa Mbere w’iki cyumweru, inkuru yabaye kimomo, ivuga ko gutora Adhan hifashishijwe indangururamajwi ku misigiti umunani yo mu mujyi wa Kigali byahagaritswe.

Iyi nkuru yashavuje abo mu Idini ya Islamu batandukanye bamwe batangira kubaza impamvu Adhan yahagaritswe.

Umwe mu babajije iki kibazo kuri Twitter, Polisi y’u Rwanda yaramusubije ngo “Muraho, Iyo hari ibikorwa biteza urusaku rubangamira abaturage birahagarikwa nk’uko bitegeganywa mu itegeko Nº68/2018 ryo ku wa 30/08/2018 mu ngingo yaryo ya 267. Ni muri urwo rwego imisigiti yo mu Mujyi wa Kigali yabujijwe guteza urusaku. Murakoze.”

Musinga C.

 

Related posts

Igiciro cyo gushyingirirwa mu idini ya Islam cyatumye bamwe bacika ururondogoro

Ndahiriwe Jean Bosco

Umuvugizi wa ADEPR n’abandi bayobozi bayo bakuweho na RGB

Emma-marie

Abayislamu batangiye igisibo cya Ramadhan

Ndahiriwe Jean Bosco

Leave a Comment

Skip to toolbar